Voor het uitvoeren van werkzaamheden hanteren wij een vast uurtarief.

Uiteraard leggen wij de gemaakte afspraken schriftelijk vast.