De jury van de Freelancer of the Year (FOTY) Awards gaat ieder jaar op zoek naar de beste freelancer of (z)zp’er. Er doen jaarlijks meer dan 10.000 ondernemers aan mee. Ieder jaar worden er finalisten geselecteerd. En ik was een van de finalisten in 2018. Hoe gaaf is dat?

Helaas ben ik niet als Freelancer of the Year uit de bus gekomen. Maar.. de vele warme reacties en geweldige reviews hebben mij toch een gevoel van winnaar bezorgd. Het was een geweldige en leerzame ‘race’, die mij veel positiviteit gebracht heeft.