Tarieven

Voor het voeren van uw secretariaat hanteren wij een vast uurtarief. Dit kan op basis van het werkelijk gewerkt aantal uren, maar in het geval van bijv. notuleerwerkzaamheden is het ook mogelijk een tarief per vergaderuur af te spreken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Uiteraard leggen wij de gemaakte afspraken schriftelijk vast.